VAAS
Vaasen Advies & Automatisering Services
   
   
Advies


De kern van de zaak is uiteraard het geven van adviezen aan het MKB.

De adviezen kunnen worden toegespits op de volgende aspecten:

¤ organisatie vraagstukken; managementadvies vooral gericht op ICT, sturingsmiddelen en veranderingsprocessen;
¤ ICT aanpak, -advies gericht op uw kantoorautomatisering en bedrijsorganisatie;
¤ automatisering toepassingen aansluitend op uw eigen aanpak, ervaring, wensen en inzicht.

In dit marktsegment -MKB- wordt in nauwe samenspraak met de bedrijfsleiding een plan opgesteld hoe het adviestraject wordt verwezenlijkt. Voor het uitbrengen van een advies wordt een bedrijfsscan verricht welke wordt gekoppeld aan de brede ervaring van uw adviseur in grote en kleine organisatie's en ICT.


"Mijn adviezen zijn gebaseerd op meer dan 35 jaar ervaring in de automatisering hardware, software, kwaliteit, methoden en technieken, testen, staffuncties, leidinggeven en consultancy. Als senior consultant meerdere ervaringen opgedaan zoals project management, test management, opzetten van Dashboards (Balanced Score Cards) en kwaliteitssystemen, organisatie veranderingen en proces veranderingen."


U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website sturen aan vaas@vaasen.eu
Copyright © 2006 VAAS, Vaasen Advies & Automatisering Services; K.v.K nr 55570615
Laatst bijgewerkt op 14 juli 2012